SVERIGE OCH VÄRLDEN STÅR I ETT VÄGSKÄL

Kategorier Uncategorized

Den här texten skickas från Falu FN-förening till Sveriges regering och Sveriges riksdag:

Valet står mellan en världsordning baserad på:

  • misstro, aggression och militär konkurrens eller
  • tillit, fredlig konflikthantering och gemensam säkerhet

Mänskligheten står inför de existentiella hoten från kärnvapenkrig, klimatförändringar, pandemier och ökande klyftor mellan fattiga och rika.

Hur du och Sverige agerar på dessa hot kommer att definiera vår överlevnad.

Sveriges Nato-proposition är nu klar. Nu skall du lägga din röst angående Sveriges NATO-medlemskap. Det beslut som du som enskild folkvald kommer att fatta är ett beslut som har mest långtgående konsekvenser för hela vår framtid och kommande generationer.

Om du röstar ja så godkänner du NATO:s kärnvapendoktrin. Som tidigare utrikesminister Ann Linde uttryckte det i ett ”Letter of Intent” som skickades till NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg den 5 juli 2022. ”Sverige accepterar Natos inställning till säkerhet och försvar vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar”. Ett ja till Svenskt Natomedlemskap innebär att:

  • du godkänner kärnvapen på svensk mark.
  • du godkänner att svensk infrastruktur anpassas för att kunna understödja NATO:s kärnvapensystem.
  • du medverkar till att Sverige deltar i NATO:s Nuclear Planning Group, där kärnvapenanfall planeras.

Om du röstar nej blir du ett led i en 200 år gammal fredstradition baserad på visdom, ett beslut om alliansfrihet, som hållit Sverige i fred och utanför krig.

Sveriges röst för fred och nedrustning, diplomati och förhandling har varit stark, väl ansedd och mycket framgångsrik under dessa 200 år.

Forskningen på området är kristallklar, upprustning och militarism leder till ökade spänningar och mera väpnade konflikter. Bilaterala åtgärder och insatser skapar mångdubbelt större förutsättningar för en långsiktigt hållbar fred.

Du bidrager till en strävan som bygger på ett engagemang för samarbete, inte förintelse.

Under ett års tid har kriget i Ukraina, som inleddes med Rysslands folkrättsvidriga invasion, pågått och kontinuerligt eskalerats med vapen för miljardbelopp. USA, Nato och den militära konkurrensen har totalt misslyckats. Det ömsesidiga, massiva dödandet, civilbefolkningen oerhörda lidande och den gigantiska miljöförstöringen orsakad av kriget i Ukraina kan inte längre accepteras.

Det krävs en omfördelning av Sveriges och världens resurser från ökad militarisering till omfattande satsningar på nedrustning och diplomati som den första försvarslinjen.

I slutändan kan nationer och befolkningar bara känna sig trygga när deras motsvarigheter känner sig trygga.

I april 2023 kommer FN och Stefan Löfvens ”High level advisory group”att leverera ett program som bygger på denna omfördelning och en bred satsning på gemensam säkerhet.

Fred byggs med fredliga medel enligt FN-stadgan artikel 1 punkt 1

Vår framtid och överlevnad vilar i dina händer:

  • Rösta nej till ett svenskt NATO-medlemskap
  • Verka för ett eld upphör och fredsförhandlingar i Ukraina

Falun 23 03 10 Styrelsen Falu FN-förening

Lämna ett svar