Den här texten skickas från Falu FN-förening till Sveriges regering och Sveriges riksdag: Valet står mellan en världsordning baserad på: Mänskligheten står inför de existentiella hoten från kärnvapenkrig, klimatförändringar, pandemier och ökande klyftor mellan fattiga och rika. Hur du och Sverige agerar på dessa hot kommer att definiera vår överlevnad. Sveriges Nato-proposition är nu klar….Fortsätt läsa ”SVERIGE OCH VÄRLDEN STÅR I ETT VÄGSKÄL”