VI BEHÖVER EN DISKUSSION INOM FN-FÖRBUNDET OM UKRAINAKRIGET

Kategorier Uncategorized

Hur ska FN-förbundet ta ställning i Ukrainakonflikten?
Kommentar till Annelie Börjessons tal vid Rysslands ambassad tisdagen den 27 december
Annelie är ordförande i Svenska FN-förbundet. Hennes tal som också skickats till en rad tidningar bör bedömas som förbundsledningens uppfattning i frågan. Talets Innehåll är i linje med den förhärskande synen i Sverige – men håller den som självklar ståndpunkt för FN-förbundet?
Rysslands krig mot Ukraina strider mot internationell rätt och ska fördömas, så långt är vi överens. Är det dessutom riktigt att ”Putin måste bekämpas med alla till buds stående medel”? Ukraina behöver världens fortsatta stöd. Men vilket stöd?
FN-stadgan från 1945 börjar: ”Vi, de förenade nationernas folk, (är) beslutna att rädda kommande släktled från krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden”!
I detta krig har redan långt över hundratusen människor förlorat livet, många fler ha skadats och miljoner har flytt från sina hem, sina städer och sitt land. Varje dag fortsätter hundratals unga män att dö i striderna. Hur ska detta få ett slut? Ja, vad är bakgrunden till kriget? Enligt Annelie ”när despotiska ledare fortsatt imperiedrömmar” och Ryssland hotar sina fredliga grannländer. Med den utgångspunkten är strategin enkel: Ge Ukraina så mycket vapen att dom vinner kriget mot Ryssland.
Men Förenta Nationerna har inte skyldighet att försvara den ena eller den andra parten i krig utan skyldigheten att försvara de människor som drabbas och skyldigheten att få slut på kriget fortast möjligt! Då behövs kunskap om krigets orsaker.
Vilka är det som krigar? Är det Ukraina och Ryssland där Nato och EU hjälper ena sidan och Kina och Vitryssland andra – eller är det USA och Ryssland där Ukraina är slagfält och ”bondeoffer”?
Varför krigar man? Är det Rysslands ledning som vill återupprätta et imperium där andra länder står i tur efter Ukraina? Eller är det USA:s ledning som genom Ukrainakriget vill försvaga Ryssland för att få bort den nuvarande ledningen och öppna Rysslands resurser för den fria marknaden?
Hur ska kriget kunna avslutas? Är det att Ukraina ska få så mycket vapen att de kan vinna kriget militärt? Eller är det att alla – inklusive Ryssland – ska tillförsäkras säkerhet för sina medborgare?
Svaren på frågorna är minsann inte självklara idag.
I krig är sanningen det första offret och ersätts till stor del med propagandakampanjer. Därför är friheten till en öppen diskussion nödvändig? För Svenska FN-förbundet är den viktig för att kunna påverka Sveriges politik så att den underlättar vapenvila och fredsförhandlingar.
Jag tror på en öppen och fri diskussion inom FN-förbundet där också kritiska synpunkter på Sveriges och förbundsledningens politik får framföras.
Sågmyra 2023-01-17

Helge Sonntag

Lämna ett svar