UKRAINAKRIGET ÄR PÅ VÄG ATT BLI VÄRLDSKRIG

Kategorier Kärnvapenhotet

Ryssland bröt mot internationell rätt och angrep Ukraina i slutet av februari. Det har lett till oro i världen och stora lidanden för folket i Ukraina. Förhoppningarna om en snabb rensningsaktion kom på skam. Fredssamtalen har varit resultatlösa och runnit ut i sanden. Västvärlden har skickat vapen för många miljarder, USA vill att kriget fortsätter och har militär och ledningspersonal på plats. Zelenskij och Ukrainska regeringen har markerat intresse för en förhandlingslösning men USA:s mål är att med hjälp av Ukraina knäcka Ryssland militärt och ekonomiskt.

Ryssland är världens största land med enorma naturrikedomar och en stor befolkning på nästan 150 miljoner människor. Men som ekonomisk världsaktör är man liten, i klass med Storbritannien, och har oligarker med rikedomar i klass med Sveriges. Ryssland drabbas väldigt hårt av västvärldens ekonomisanktioner och riskerar en ekonomisk bankrutt.

På världsmarknaden är Ryssland och Ukraina viktiga spannmåls- och energiexportörer. Världen är inne i en allvarlig energi- och livsmedelskris. Om inte kriget snart får ett slut kommer världen att drabbas av ännu mer massvält, massarbetslöshet och stor social oro.

Rysslands militära kapacitet är en tiondel av USA:s men är jämbördig på ett område; kärnvapen. Ryssland upplever att Västvärlden hotar dess nationella existens. Både USA och Rysslands militära strategier innefattar möjligheten att bli först med att använda kärnvapen. I ett läge när den nationella existensen ställs på spel är det fullt möjligt att kärnvapen sätts in för att undvika militärt nederlag.

Ukrainakriget har redan visat den ödesdigra militära logiken. Den ena upptrappningen följs av den andra till ständigt allvarligare nivåer. Om kärnvapen kommer till användning är sannolikheten stor att vår civilisation går under, ingen nation kommer att klara sig. Detta måste alla människor nu inse och handla därefter. Mänskligheten har aldrig varit i större fara.

Den enda organisation som kan tala för hela mänskligheten är Förenta Nationerna, FN. Generalförsamling måste sammanträda så snart det bara går och med alla krafter se till att det blir vapenvila och att kriget avslutas.

Vårt FN-förbunds styrelse borde sammankallas omedelbart och begära att Sveriges riksdag agerar internationellt och i FN:s generalförsamling för att rädda världsfreden och världen.

2 kommentarer till ”UKRAINAKRIGET ÄR PÅ VÄG ATT BLI VÄRLDSKRIG

 1. Brottssyndikatens intresseklubbar, MAFFIOR,
  har som verktyg för sin kriminella maktutövning:
  terror

  De fanatiska trosutövarnas intresseklubb, RESPEKTIVE KYRKA,
  har som verktyg för sin religiösa maktutövning:
  intifada, heliga krig, fatwa, bannbula, och lagstiftning mot hädelse.

  De multinationella storbolagens intresseklubb, EU,
  har som verktyg för sin ekonomiska maktutövning:
  sanktioner.

  De imperialistiska staternas intresseklubb, NATO med USA i spetsen,
  har som verktyg för sin krigiska maktutövning:
  kärnvapen.

  Alla människors intresseklubb till försvar för de mänskliga rättigheterna, FN,
  har som verktyg för sin humanistiska maktutövning:
  diplomati och fredsavtal.

  Det är inte alls självklart att ”samverkan med andra” är moraliskt försvarbart. Särskilt inte om det innebär hot som terror, sanktioner och kärnvapen. Det borde inte råder någon tvekan om vilken organisation med anständiga konfliktlösningsmetoder en sekulär demokratisk rättsstat som Sverige borde stå upp för.

 2. Nu när spänningen mellan USA och Ryssland är på rekordnivå kan man ana att risken för att något oavsiktligt inträffar med kärnvapen är stor. Ett antal olyckor inträffade under förra kalla kriget och kärnvapenkrig var mycket nära att startas av misstag. Se till exempel https://sverigesradio.se/avsnitt/991022

  En annan risk är att något görs under falsk flagg och massmedias rapportering av sådana händelser kan underblåsa en överreaktion.

  Jacques Baud, som arbetat bl.a. för FN, är en av dem som visat exempel på att vi inte kan lita på massmedia. Här följer länkar till två texter han skrivit nyligen.

  14/03/2022: La situation militaire en Ukraine
  Originaltext på franska: https://cf2r.org/documentation/la-situation-militaire-en-ukraine/
  Översättning till engelska: https://www.thepostil.com/the-military-situation-in-the-ukraine/

  28/03/2022: Le point sur la situation militaire en Ukraine au 25 mars 2022
  Originaltext på franska: https://cf2r.org/documentation/le-point-sur-la-situation-militaire-en-ukraine-au-25-mars-2022/
  (Har inte hittat någon översättning av den)

  PS. WHO-chefen tar för övrigt upp en annan besvärande problemställning som uppdagats av kriget i Ukraina och är relevant även för FN-förbundet: https://www.euronews.com/2022/04/14/who-chief-uses-ukraine-war-to-question-racial-equality

Lämna ett svar