VILLE FN VERKLIGEN HA GRIPEN I AFGHANISTAN?

Kategorier Förhindra att FN missbrukas

Nu när Afghanistan är högst upp på nyheterna igen, finns det anledning att fråga sig vilka motiven egentligen var för kriget där och hur det framställs av massmedia med flera.

Ett dokument som WikiLeaks offentliggjort visar att några av Sveriges intressen i krigets Afghanistan var att det skulle vara bra för Flygvapnet och förbättra säljbarheten för Gripen. I januari 2008 rapporterar amerikanska ambassaden i Stockholm om saken i ett hemligt telegram:

Att sända Gripen till Afghanistan blev inte av, men det är ändå intressant att se hur många argumenterade för detta. ÖB Håkan Syrén och insatschefen Jan Jonsson skrev en artikel i SvD om detta, med rubriken ”Vi ska inte föra krig i Afghanistan”. Där kan man läsa att ”Det är inte Försvarsmakten utan FN och andra delar av det internationella samfundet som efterfrågar insatser i Afghanistan med Jas 39 Gripen.” Men jag kan inte låta bli att undra om FN verkligen ville det? Samtidigt påstås i en kommentar på nätet att:

I BU 08, dvs förslaget till Budgetunderlag så står det uttryckligen att Sverige skall dra ned nuvarande bidrag i Mazar till 100 man och istället skicka JAS till AFG. Detta innebär att vi i praktiken överger det kombinerade militära-civila biståndsarbete vi idag genomför för att nå FN och ISAF målsättning om återuppbyggnad av AFG. JAS är idag enbart utrustat för markattack och det finns det inget behov av i Norra AFG, men däremot i söder.. Visst är markattack efterfrågat men ÖB svarar inte korrekt på frågorna utan OM vi skickar plan till AFG så kommer vi inom ett år få se hur vi plötsligt kommer att vara ”tvingade” att sätta in markattack för att stödja striderna i söder.. Vem avgör vilket mål som är godkänt? Inte Sverige i alla fall..

(https://militarareflektioner.wordpress.com/2007/02/28/isaf-jas-och-afghanistan/)

Allan Widman tog upp frågan i Riksdagen och nämnde där kravlistan från NATO. Dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg skrev i sitt svar om ”internationella fredsoperationer”.

Många har gett oss en missvisande bild om Afghanistan. Antagligen kommer det fortsätta, speciellt från dem som går krigsindustrins ärenden. Vi får hoppas att FN och FN-rörelsen undviker att missbrukas för det. Enligt utgivarna för alliansfriheten.se var USA med sina bundsförvanter i Afghanistan utan folkrättsligt stöd.

PS. Slående är också behandlingen av WikiLeaks, som avslöjat bland annat vapenindustrins intresse av Afghanistankriget. Svenska FN-förbundet verkar ha bestämt sig för att hålla tyst om FNs kritik emot behandlingen av WikiLeaks-grundaren Julian Assange, trots att kritiken har varit hård inte minst mot Sverige. Detta har framförts bland annat av FNs arbetsgrupp avseende godtyckliga frihetsberövanden och av Nils Melzer. Läs gärna även tidningen Republiks intervju med Melzer om svensk rättsröta i fallet, vilket bekräftar en del av det jag skrev angående Assange i boken ”Världens dummaste folk?” 2018.

Lämna ett svar