DET ER PÅ HØY TID AT VI BEGYNNER Å TENKE SELV

Kategorier Förhindra att FN missbrukas

Uppsnappat idag på FB (kan vara något för FN-förbundet att tänka på):

Detta gäller också Sverige.

”NN, vestens mange militære intervensjoner i Midtøsten har vært en sammenhengende katastrofe. IS er f eks et produkt av den folkerettsstridige krigen mot Irak. Jeg er sterkt i tvil om Det norske Forsvaret har noe der å gjøre. Hele denne forestillingen blant vestlige land om at demokrati og respekt for menneskerettigheter kan framtvinges ved hjelp av militær makt, inkludert konseptet «responsibility to protect» er grunnleggende feilaktig, og tjener egentlig ikke til annet enn å kamuflere vestlige stormakters maktpolitikk for å sikre seg tilgang til råvarer og markeder og kontroll med kommunikasjonsveiene mellom dem. Rollen til småstater som Norge er å gi økt legitimitet til operasjonene gjennom mer eller mindre symbolske styrkebidrag – «flagg på linjen». Og vi svelger det rått. Det verste er at vi gjennom deltakelse i koalisjoner av villige uten, eller med tvilsom, folkerettslig legitimitet er i ferd med å undergrave respekten for krigsforbudet i FN-pakten, og dermed også grunnlaget for vår egen sikkerhet som småstat. Den såkalte «krigen mot terror» er grunnleggende feilslått. Den har forårsaket tusenvis av uskyldige mennesker livet, og har produsert mer terrorisme enn den har bekjempet. Jeg mener ikke dermed at alle internasjonale operasjoner er forkastelige og at vi aldri bør delta. Men vi bør stille mye strengere krav både til FN-mandat, den politiske målsettingen, den militære oppdragsformuleringen, og sammenhengen mellom dem. Det er på høy tid at vi begynner å tenke selv, og ikke bare opptrer som naiv rævdilter etter allierte stormakter. ”

Lämna ett svar