MEDBORGARFÖRSLAG

Kategorier FN:s kärnvapenförbud

Några av oss medlemmar i Köpings FN-förening har lämnat in ett medborgarförslag om att Köpings kommun, i likhet med bland annat Göteborg och Oslo, ansluter sig till ”ICAN Cities Appeal”. Hoppas fler vill göra det i andra kommuner, som ännu inte anslutit sig. Bland annat skickade vi den här insändaren till en lokal tidning (och den publicerades något förkortad på Bärgslagsbladets webbplats den 15 januari 2021):

Medborgarförslag om ICAN

ICAN är organisationen som fick Nobels Fredspris 2017 för sitt arbete mot kärnvapen. Mot alla odds har FNs förbud mot kärnvapen, som ICAN länge verkat för, blivit ratificerat av 51 länder (fler kan tillkomma). I Europa av bland annat Irland och Österrike. Därför blir kärnvapenförbudet nu den 22 januari bindande i dessa länder.

Men något är fel. Sverige är inte med bland de 51 länderna, för många av våra rikspolitiker vill inte längre veta av ICANs arbete. Kärnvapenförbudet som Sverige medverkat till att ta fram och röstade för i FNs generalförsamling, har efter påtryckningar utifrån börjat misstänkliggöras av många svenska politiker och behandlas som något katten har släpat in.

Tyvärr förstår man av remissvar att delar av statsapparaten i Sverige har börjat acceptera kärnvapen, även om detta officiellt förnekas. Dessa vapen har en potential att orsaka vad mad skulle kunna kalla nästa förintelse. En risk är att kärnvapen i hemlighet förs in i Sverige, vilket kan ske även i fredstid. Antagligen har det redan skett. Genom att Sverige ratificerar kärnvapenförbudet skulle ett hinder skapas för det, som kan hjälpa till att sätta stopp för en farlig utveckling.

Vi menar att kommunernas roll för krisberedskap är en viktig anledning för alla kommuner att ta tag i denna fråga. Skulle exempelvis ett bombplan med kärnvapen ombord störta här, skulle det innebära en stor fara för kommunens invånare och bli en orimlig börda för kommunen. Sådana risker måste minimeras genom ett tydligt förbud.

Om någon tycker exemplet låter omöjligt, så tänk på att det redan inträffat på danskt territorium på Grönland. Danskar har nu på 2000-talet kämpat för att få ersättning för cancersjukdomar, som de menar har orsakats av plutonium som spreds vid kraschen (de deltog i uppstädningen, vilken tog många månader och ändå inte lyckades helt). Amerikanska bombplan har också flugit över Sverige, eskorterade av JAS Gripen, i en tid då många vetenskapsmän varnar för risken för kärnvapenkrig.

Därför vill vi med vårt medborgarförslag att Köpings kommun, i likhet med bland annat Göteborg och Oslo, ansluter sig till ”ICAN Cities Appeal”. Det innebär att kommunen visar sitt stöd för FNs förbud mot kärnvapen och uppmanar Sverige att ratificera detta utan dröjsmål.

Medborgarförslaget har börjat behandlas och vi hoppas att våra lokalpolitiker vill visa att de har ryggrad i frågan. Alla som är intresserade av ämnet är välkomna att kontakta oss på info@fndebatt.se

Sven Ruin
Lennart Sandberg
Viveca Sandberg
Kjell Åberg
(Medlemmar i Köpings FN-förening)

Läs gärna mer om det vi skriver om och se foton på nedanstående länkar:

https://www.foxnews.com/us/us-b-52-nuclear-bomber-crash-in-greenland-51-years-ago-has-ill-danes-seeking-compensation

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/d%C3%A4rf%C3%B6r-fl%C3%B6g-amerikanska-bombplan-%C3%B6ver-bohusl%C3%A4n-1.28238445

Lämna ett svar