I SKUGGAN AV MAKTEN – SKUGGUTREDNING OM FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Kategorier FN:s kärnvapenförbud

Nu är IKFF och Svenska läkare mot kärnvapens rapport ”I skuggan av makten” ute!

Det är en skuggutredning till ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen” som tillsattes av regeringen 2017 och som väntas presenteras i slutet av oktober. I vår utredning gör svenska och internationella experter analyser på relationen mellan FN:s konvention om kärnvapenförbud och Svenska militära samarbeten, relationen till andra avtal, påverkan på Svensk export och import, hur efterlevnaden av avtalet ska verifieras, synen på avskräckning, kärnvapens konsekvenser, kärnvapenförbudet ur ett Agenda 2030 perspektiv och en feministisk analys av den svenska debatten.

Ladda ner I skuggan av makten

De finns även svenska sammanfattningar av de engelska artiklarna!

Setsuko Thurlow, atombombsöverlevare

The resaon why we need to eliminate nuclear weapons

Bonnie Docherty, biträdande chef (associate director), International Human Rights Clinic, Harvard Law School

The treaty on the prohibition of nuclear weapons and its compatibility with Sweden’s security arrangements

Svensk sammanfattning: The treaty on the prohibition of nuclear weapons and its compatibility with Sweden’s security arrangements

Stuart Casey-Maslen, professor i folkrätt, Pretoria universitet

The treaty on the prohibition of nuclear weapons: Implications for Sweden’s imports and exports of nuclear material and items

Svensk sammanfattning: The treaty on the prohibition of nuclear weapons: Implications for Sweden’s imports and exports of nuclear material and items

Treasa Dunworth, docent, Auckland universitet

Memorandum on the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Svensk sammanfattning: Memorandum on the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Eirini Giorgou, jurist, International Committee of the Red Cross (ICRC) 

Safeguards provisions in the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Svensk sammanfattning: Safeguards provisions in the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Peter Herby, chef för Petersburg Partnership, tidigare chef på International Committee of the Red Cross (ICRC) vapenenhet

Treaty on the Prohibition of Nuclear weapons: The role of meetings of states parties and review conferences

Svensk sammanfattning: Treaty on the Prohibition of Nuclear weapons: The role of meetings of states parties and review conferences

Erin Hunt, programansvarig Mines Action Canada

The sustainable development goals and the treaty on the prohibition of nuclear Weapons

Svensk sammanfattning: The sustainable development goals and the treaty on the prohibition of nuclear Weapons

Abid Raja, norsk stortingspolitiker for Venstre (socialliberaler) sedan 2013

Atomvåpenforbudet er i samsvar med liberale prinsipper

Emma Rosengren, doktorand i internationella relationer vid Stockholms universitet

En feministisk reflektion om kärnvapennedrustning och förändring

In English: A feminist reflection on nuclear disarmament and change

Rolf Ekèus, diplomat och tidigare nedrustningsambassadör 

Avskräckning – det största hindret mot kärnvapennedrustning

Hans Blix, jurist, politiker och ämbetsman

Ratificering av FN:s förbud mot kärnvapen

Maj Britt Theorin, ansvarig för Sveriges nedrustningspolitik 1982-1991

Ratificera kärnvapenavtalet

NORSK UTREDNING

Även i Norge har en skuggutredning gjorts av ICAN Norge

Ladda ner The TPNW and its implications for Norway 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. Vi arbetar på lokal, nationell och internationell nivå.

IKFF var en av de drivande krafterna bakom FN:s säkerhetsråds antagande av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. IKFF:s påverkansarbete ledde 2013 till ett kriterium i det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) som förbjuder vapenhandel där det finns risk att vapnen kan användas för genusbaserat och sexuellt våld.

Två av IKFF:s grundare har mottagit Nobels fredspris. Jane Addams, 1931, och Emily Green Balch, 1946. 2017 tilldelades den globala kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som IKFF driver i Sverige, Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen.

IKFF är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i över 30 länder. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.

Lämna ett svar