VÄSTMANLANDS KANDIDATER OM KÄRNVAPENFÖRBUDET

Kategorier FN:s kärnvapenförbud

Inför valet har Köpings FN-förening ställt följande fråga till riksdagskandidaterna från de olika riksdagspartierna i Västmanlands län:

Är din avsikt att verka för ratificering av FN:s kärnvapenförbud?
JA eller NEJ?

Vi har alltså inte frågat efter partiernas officiella ståndpunkt, eftersom den redan är känd. Dessutom uppmanade vi de riksdagsledamöter som stöder ratificering att också skriva under ICANs Parliamentary Pledge, se www.icanw.org (Resources → Projects → Parliamentary Pledge).

Här följer svaren vi fått in, i alfabetisk ordning efter parti och efternamn. Observera att i vissa fall skiljer sig kandidaternas svar från deras partis. Om vi får in svar från fler kandidater innan valdagen avser vi uppdatera listan nedan.

KD

Per Norin: Ja, jag vill absolut verka för ratificering av FN:s kärnvapenförbud.

Liberalerna

Roger Haddad: Nej.
Liberalerna vill gärna se en nedrustning med ett globalt kärnvapenförbud under fredliga former. Däremot inte en konvention som inte garanterar att det inte endast är västvärlden som rustar ned.

Miljöpartiet

Agneta Luttropp: Ja.

Socialdemokraterna

Åsa Eriksson: Ja, jag har för avsikt att verka för att Sverige ska ratificera FN:s kärnvapenförbud (jag gör det redan) och ja, jag har för länge sedan skrivit på ICANs utmärka Parliamentary Pledge.

Sverigedemokraterna

Ann Christine Utterstedt: Nej.
Om man ska skriva på ett sådant dokument så måste man vara säker på att det kan genomföras. Hur ska vi kunna säkerställa det? Inget av länderna som har kärnvapen vill heller skriva på, och stormakterna pratar om sin vapenbalans. Jag anser detta vara plakatpolitik som tyvärr inte går att genomföra i praktiken. Vi vill förhindra spridning av kärnvapen och uppnå det genom mycket kraftiga sanktioner, påverkan och debatt. En värld utan kärnvapen vore givetvis det bästa, men hur ska vi kunna påverka stormakterna till detta när de själva inte vill? Då måste fokus ligga på att förhindra spridning.

Vänsterpartiet

Vasiliki Tsouplaki: Ja.
Självklart ska jag verka för en ratificering av kärnvapenförbudet.

Lämna ett svar