KÄRNVAPEN I VALRÖRELSEN 2018

Kategorier FN:s kärnvapenförbud

KÄRNVAPEN I VALRÖRELSEN 2018

Sverige har chansen att göra skillnad i kampen mot kärnvapen genom att ansluta sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Det borde vara självklart att ta ställning mot ett massförstörelsevapen som är konstruerat för att begå massmord på civila.

Regeringen har lagt frågan om en svensk anslutning till FN:s konvention om kärnvapenförbud i en årslång utredning med slutdatum efter valet, den 31 oktober 2018. Allianspartierna har sagt att de inte tycker att Sverige ska ansluta sig till konventionen. Vi vet dock att det finns stöd inom majoriteten av partierna hos enskilda politiker, förbund och lokalföreningar. Du behövs för att mobilisera stödet!

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska Läkare mot Kärnvapen har tagit fram ett underlag och några frågor som kan användas för att gå runt i valstugor, på torgmöten och i andra debatter och ställa konkreta frågor till partiföreträdare. Varje samtal med politiker och deras representanter ökar medvetenheten om frågan och här kan du göra skillnad! Även om de inte kan svara tillfredsställande kan det bidra till ökad kunskap och att pressen långsiktigt ökar på partierna inifrån.

Vi har därför tagit fram en checklista för dig som vill engagera dig i frågan i valrörelsen. Ladda ner checklistan.

Information och material

Kampanjfilm: Förbjud kärnvapen

Folder: Förbjud kärnvapen

Kort fakta om kärnvapenförbudet

Lathund för svar på kritik mot kärnvapenkonventionen

 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. Vi arbetar på lokal, nationell och internationell nivå.

IKFF var en av de drivande krafterna bakom FN:s säkerhetsråds antagande av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. IKFF:s påverkansarbete ledde 2013 till ett kriterium i det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) som förbjuder vapenhandel där det finns risk att vapnen kan användas för genusbaserat och sexuellt våld.

Två av IKFF:s grundare har mottagit Nobels fredspris. Jane Addams, 1931, och Emily Green Balch, 1946. 2017 tilldelades den globala kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som IKFF driver i Sverige, Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen.

IKFF är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i över 30 länder. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.

1 kommentar till ”KÄRNVAPEN I VALRÖRELSEN 2018

 1. Välkommen IKFF till fndebatt.se och tack för inlägget om kärnvapenförbud! I Köpings FN-förening har vi tagit fasta på förslaget att kontakta riksdagskandidater. För andra FN-föreningar som vill göra något liknande kommer här ett tips hur vi går till väga.

  Partiernas officiella ståndpunkt är redan känd (se https://www.svenskafreds.se/sakert/) så vi fokuserar på att få veta hur de enskilda kandidaterna ställer sig.

  Några av oss kontaktar alla riksdagspartierna i vår riksdagsvalkrets (Västmanlands län), till exempel genom att besöka valstugorna, och ger dem följande fråga:

  ————

  Fråga till riksdagskandidaterna

  Inför valet undersöker Köpings FN-förening hur riksdagskandidaterna från de olika riksdagspartierna i Västmanland ställer sig till ratificering av FN:s kärnvapenförbud.

  Vi vill veta de enskilda kandidaternas åsikt, alltså inte partiets officiella ståndpunkt.

  Därför skulle vi vara väldigt tacksamma om frågan kan förmedlas till alla riksdagskandidater inom ert parti och att var och en svarar till info@fndebatt.se med rubriken Kärnvapenförbud, så snart som möjligt men senast 31 aug.

  Är din avsikt att verka för ratificering av FN:s kärnvapenförbud?
  JA eller NEJ?

  Avsikten är att vi sammanställer svaren på fndebatt.se och även skriver till tidningarna.

  De riksdagsledamöter som stöder ratificering uppmanar vi också att skriva under ICANs Parliamentary Pledge, se http://www.icanw.org (Resources → Projects → Parliamentary Pledge).

  Tack på förhand!

Lämna ett svar