FN-FÖRBUNDETS VAL AV NY ORDFÖRANDE

Kategorier Kongress 2018

Svenska FN-förbundets nuvarande ordförande Aleksander Gabelic ställer inte upp för omval.

Valberedningens förslag till ny ordförande är Gabriel Bake. Jag hittade en intervju med honom på JKPG News från 2013. Det finns även en utförlig presentation av hans bakgrund i valberedningens förslag, men jag hittar inget där om vad han vill göra med förbundet.

Dessutom har jag fått reda på att Annelie Börjesson kandiderar till att bli ny ordförande. Jag har fått veta att hon vill stärka vår folkrörelse, driva frågan om jämställdhet (mål 5) samt fokusera på fred och konfliktförebyggande åtgärder (mål 16). I samband med det senare vill hon bland annat att förbundet än mer verkar för att vår värld ska bli fri från kärnvapen.

Båda är idag ledamöter i förbundsstyrelsen.

Känner någon till om det finns fler kandidater till ordförandeposten? Eller vill du förorda någon av kandidaterna? Eller är det någon av kandidaterna som här själv vill utveckla vad de står för?

9 kommentarer till ”FN-FÖRBUNDETS VAL AV NY ORDFÖRANDE

 1. Hej Sven och tack för ditt initiativ till det här forumet.

  Först och främst vill jag säga att jag är oerhört tacksam för att ha fått bli valberedningens förslag till att efterträda Aleksander som jag tycker ha gjort ett stabilt arbete under många år. Det är inte lätt att efterträda honom men genom ert och rörelsens stöd genom diskussionssidor som dessa, samtal, möten och mail hjälper ni ordföranden att tillsammans föra förbundet framåt!

  Jag tänker här kort redogöra hur jag ser på förbundets framtid och hur jag tänker mig arbeta för att stärka förbundet på några punkter. Det finns såklart många idéer i mitt huvud men jag har i skrivande stund begränsad tid att skriva allt.

  Föreningsnivån: Jag vill se en starkare folkrörelse. Jag har själv varit ordförande i Jönköpings FN-förening i många år och har tyckt att det varit en oerhört roligt tid! Men vi i föreningarna behöver ett bättre stöd från förbundskansliet med hjälp som hur vi kan värva medlemmar bättre, hur vi kan ta hand om våra medlemmar och bättre stödja föreningarna i att söka medel. Kansliet är jättebra på många sätt vad gäller att stödja föreningarna med kontakter, material och föreläsa redan. Under den nuvarande period har jag och flera med mig diskuterat hur vi också kan tillmötesgå de som vill ha ett samarbete med andra föreningar. Det är lätt att säga att man kan skapa en Facebook grupp men vi har, anser jag, tagit frågan på allvar och kommer att etablera flera plattformar för att kunna diskutera och samarbeta bättre. Jag vill också verkar för att föreningarna i framtiden ska bli en stor rörelse för Agenda 2030 arbetet och min vision är att Svenska FN-förbundet går i bräschen för den här rörelsen uti samhället när det gäller hållbarhetsmålen. Det ställer stora krav på oss att kunna ta fram nytt material, bistå med utbildningar och fortbildningar men förutsättningarna finns. En översyn hur vi använder tiden när kansliet möter föreningarna tänker jag också driva. Jag gillar inspirationsdagarna som anordnas men känner själv att jag också som föreningsperson gärna hade fått mer tid att träffa och prata med andra föreningar när vi väl ses.

  Företagssamarbeten: Detta är en stor fråga tycker jag. Det handlar om kansliets personal, vi har drygt 25 anställda personer och vi ska växa men samtidigt är verkligheten så att vi är ekonomiskt beroende av stora bidrag från statliga myndigheter och blir det en ekonomisk nedgång eller ändrad politik kan förbundet drabbas och för att förhindra detta behöver vi långsiktigt ha en ny färdriktning. Ett utökat företagssamarbete kan skapa en förutsättning för att vi kan hantera en negativ ekonomisk förändring och värna om personalen. Dessutom skulle vi kunna skapa nya tjänster om vi finner en lämplig väg att arbeta. Som konkret exempel skulle jag vilja se om vi skulle kunna erbjuda företag en CSR-stämpel där förbundet stödjer företags etiska riktlinjer och verksamhet utifrån redan etablerade riktlinjer FN har tagit fram för företag, Global Compact.

  Internationellt samarbete: Vi har idag flera ambitiösa och sedan många år samarbeten med nationella FN-förbund där vi skickar praktikanter. De gör ett oerhört gott arbete och jag hoppas att ni träffat någon av dem tidigare för de ställer gärna upp och föreläser om deras erfarenheter. Vad jag skulle vilja utveckla är att också de lokala föreningarna kan knytas an till de länder vi har samarbete med idag och kan också lokalt stödja dessa förbund. Jag har själv åkt till Armenien och träffat FN-förbundet där. Jag är jätteimponerad av deras arbete och ser omedelbart hur vi i Jönköping skulle stödja deras projekt hemifrån men också lära oss hur de arbetar.

  Om jag blir vald som ordförande vill jag så mycket som möjligt träffa Köpings FN-förening och alla andra, inte för att hålla något brandtal utan för att sitta ner och höra hur er situation ser ut, era behov och funderingar för framtiden. Rörelsen vilar på vårt gemensamma engagemang och jag tror på folkrörelsen som idé men inser att den tid vi lever i utmanar de strukturer som vi byggt organisationen på. Många unga är mycket engagerade i en kort tid och lämnar lokalföreningen, många äldre som sitter kvar i styrelserna får mycket att göra och blir färre och färre och en ordförande behöver få en samlad bild för att sedan kunna rapportera till styrelsen för att kunna driva arbetet mot en förändring. Några steg har vi börjat ta men jag tror att mer kommer att krävas.

  Det var några saker som jag hade i huvudet i skrivande stund. Som du märker jag inte gått in i specifika detaljfrågor. Kongressens motioner kommer ju att vara vägledande för styrelsens arbete framöver. Fråga gärna mer och alla egna funderingar och idéer mottages varmt.

  Tack igen för att jag blivit tillfrågad att svara.

  Det går också bra att maila mig direkt Gabriel.bake@gmail.com

  Hälsningar,
  Gabriel

 2. Välkommen till fndebatt.se Gabriel och tack själv!

  Vill också passa på att berätta att jag idag upptäckt att det finns ytterligare en nominerad kandidat till ordförandeposten: Sameer Lafta. Pratade med honom nyss på telefon och fick då reda på att han i första hand kandiderar för att bli ledamot i förbundsstyrelsen.

 3. Hej Sven och alla andra här på sidan,

  Stort tack Sven för detta fina initiativ att uppmärksamma valet av ordförande i Svenska FN-förbundet. Tack också för inbjudan att presentera mig i detta forum. Toppen att du kontaktat Sameer för att höra med honom. Att demokratiskt inkludera alla och lyfta fram de olika kandidaterna på så lika villkor som möjligt är för många av oss både självklart och önskvärt, och då valberedningen valt en annan strategi är det värdefullt och välkommet att vår folkrörelse reagerar.

  Då jag fått frågan av ett gott antal människor både i och utanför Svenska FN-förbundet att ställa upp samt att jag är den kandidat som fått flest och tyngst nomineringar från vår rörelse (samtliga åtta nomineringar från såväl föreningar, distrikt och riksorganisationer avser ordförandeposten, alltså inte ledamot) känner jag att jag har ett brett förtroende bakom mig som gör att jag nu kandiderar till ordförande. Det hade varit fantastiskt och ett mycket hedrande uppdrag att få föra förbundet framåt!

  Jag förstår att jag ombeds skriva några rader om vem jag är och vad jag skulle vilja driva i egenskap av ordförande för förbundet. Det stämmer fint att jag har tre frågor som jag särskilt vill fokusera på och det är de som Sven nämner här på sidan – stärka vår folkrörelse, driva frågan om jämställdhet (mål 5) och verka för fred, fredsbyggande och konfliktförebyggande åtgärder (mål 16). Så här tänker jag kring dessa:

  Stärka vår folkrörelse
  Idag kämpar många av våra föreningar och distrikt för sin överlevnad. De har ofta svårt att finna folk som vill engagera sig aktivt, och dessutom är många av de som utgör styrelser en kärna av äldre eldsjälar. Men tiden går, och hur ser det ut när dessa inte längre orkar? Till detta kan läggas att vi i folkrörelsen är färre idag än för några år sedan, och fortsätter denna utveckling har vi inte mycket till folkrörelse kvar om tio år. Jag menar att ett nytt ledarskap och en nationell strategi behövs. Jag har många idéer och vill bl.a.:
  – Öka vårt samarbete inom rörelsen samt verka för utökat samarbete med våra riksorganisationer, FN-skolor och även externa aktörer. Vi behöver fler och starkare ‘blodådror’, framförallt mellan våra föreningar, distrikt och vår ledning.
  – Arbeta för ökad synlighet, medlemsrekrytering och medlemsvård. Vi måste se över hur vi kan bli bättre och utveckla detta, samt ta till vara möjligheter för besök av ordförande, styrelse, kansli hos föreningar och riksorganisationer. Ett besök är på många sätt betydelsefullt, informativt och inspirerande då det för oss samman i folkrörelsen. Vidare skulle ett konkret förslag vara att se om FN-förbundsambassadörer skulle vara något att satsa på – jag tror det kan vara ett bra tillskott!
  – Se över möjligheterna till att ha någon eller några halv- eller heltidsanställda på andra orter än Stockholm i vårt land. Dessa skulle kunna verka och bistå lokalt såväl gentemot föreningar, distrikt och riksorganisationer som samhället i stort. Jag tror att detta skulle kunna vara ett lyft för vår folkrörelse1

  Driva frågan om jämställdhet: Mål 5
  Sverige för som bekant en s.k. feministisk utrikespolitik. Den svenska och för all del nordiska modellen är av stort intresse i FN och ses på många håll i världen som en god förebild. FN:s generalsekreterare António Guterres deklarerade nyss ”I consider myself a proud feminist”, och mitt intryck efter att ha varit delegat på FN:s stora kvinnokonferens the Commission on the Status of Women (CSW62) är att kvinnors roll och deltagande i allehanda sammanhang nu har chans att stärkas. Röster gör sig hörda, och här har Svenska FN-förbundet en viktig roll att spela. Jag vill att vi tar tydlig ställning och tar alla chanser att särskilt bidra till att uppmärksamma och implementera mål 5 i de globala målen, såväl nationellt som i vår internationella verksamhet. En viktig del utav detta är att driva på om betydelsen och implementeringen av Resolution 1325.

  Fokusera på fred och på konfliktförebyggande åtgärder: Mål 16
  Mål 16 är sannolikt det mål som är en förutsättning för att de andra målen i Agenda 2030 skall kunna uppfyllas. Fundamentalt helt enkelt. Att gå tillbaka till FN-stadgan påtalar vikten av detta arbete. Bara genom att läsa dess första rader, som ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel”, visar på vikten av mål 16. I min värld är frågan om att kärnvapen skall bort från jordens yta självklar, liksom att vårt land inte skall exportera vapen till diktaturer där mänskliga rättigheter kränks systematiskt. Frågan om kärnvapen är högaktuell på flera sätt, inte minst med tanke på impulsiva ledare med såväl små som stora kärnvapenknappar att trycka på och FN:s konvention om kärnvapenförbud. Jag skulle vilja att vi i förbundet verkar än mer för att driva på i dessa frågor, och här har vår folkrörelse en viktig roll.

  Så, det var lite om hur jag tänker kring kommande treåriga mandatperiod. Precis som Gabriel skriver ligger ju också kongressmotionerna till grund för hur och vad förbundet skall arbeta med närmst, samt finns det också en rad andra faktorer som spelar roll.

  Jag tackar så hjärtligt för detta tillfälle, och återkommer inom kort med ett nytt inlägg där du får veta mer om mig och min bakgrund såväl i förbundet som utanför.

  Om du som läser har några frågor och skulle vilja språkas vid och dryfta tankar och idéer så får du gärna höra av dig. Jag nås på annelie.v.borjesson@gmail.com eller 073-6460751.

  Återigen stort tack till dig Sven som startat detta forum och bjudit in oss.

  Allt gott,

  Annelie

  [Uppdaterad 2018-06-05]

 4. Upptäckte just att det finns ett par ordförandekandidater till: Frida Lind och Annelie Kempi. Hoppas att vi får höra lite mer om er här på fndebatt.se!

 5. Kära FN-vänner,
  Jag skulle vilja börja med att tacka Sven för detta initiativ och stort tack till de nio FN-föreningar som har velat nominera mig till förbundsstyrelsen. Jag är extra glad över att ha fått förtroendet att även bli nominerad som ordförande – det värmer i hjärtat. Jag kommer inte att kandidera till ordförande imorgon men jag kandiderar till vice ordförande i förbundsstyrelsen. Det jag tror att jag framförallt skulle bidra med i styrelsen är tre saker:

  1) Mitt brinnande engagemang och ledarskap, som i min egen FN-förening, tillsammans med en fantastisk styrelse och engagerade volontärer, har gjort att vi fått runt 100 nya medlemmar de senaste 1.5 åren, blivit nominerade till Malmö Stads MR-pris 2017, tagit emot priset ”Årets föreningsinsats 2017” för vårt arbete för de globala målen och mänskliga rättigheter, och hela tiden får in nya intresserade volontärer i föreningen med olika bakgrunder som vill hjälpa till. Samtidigt som vi också har fokuserat mycket på kommunikationsarbete för att nå ut till ännu fler och även valt att vara tvåspråkiga. Om vi vill växa som rörelse måste vi få utrymme att lära av varandra och jag hoppas kunna driva frågorna att satsa ännu mer på medlemsrekrytering samt att försöka få fler erfarenhetsutbyten mellan föreningarna.
  2) Mitt fleråriga engagemang för FN-frågor och en bättre värld, där min breda kunskap om hållbar utveckling och fälterfarenhet att ha arbetat med FN:s tre pelare lokalt, nationellt och globalt kan bidra till intressanta perspektiv i flera viktiga frågor. Jag har varit ledamot, sekreterare och ordförande i Malmö FN-förening, varit Millenniemålsambassadör, gjort praktik på FN-förbundet inom utvecklingsfrågor och är extern föreläsare för förbundet på FN-skolor runt om i landet. Jag var ett halvår på Sveriges ständiga FN-representation vid FN:s högkvarter i New York och fick då representera Sverige vid FN-möten i Generalförsamlingen, i olika FN-organ och vid EU-koordineringar och var med om att Parisavtalet skrevs under, att indikatorer togs fram för Agenda 2030 och att Sverige valdes in i Säkerhetsrådet. Jag har också skrivit för United Nations Youth Association Network (UNYANET) och har gjort fältarbete i Tanzania och Ecuador med fokus på hållbarhetsmålen, utbildning och urfolks rättigheter. Jag har också intervjuat unga världen över rörande deras syn på utvecklingsfrågor under min tid som utrikeskorrespondent för Föreningen för utvecklingsfrågor och jag brinner verkligen för inkluderingsfrågor och de globala målen.
  3) Min positiva inställning att allt är möjligt om man vill och hjälper varandra och min starka tro att en bättre värld är möjlig om vi hjälps åt och lär oss både av varandra och av våra egna misstag. En bättre värld är möjlig och vi måste alltid kämpa för det!

  Slutligen vill jag tacka alla som har kontaktat mig denna vecka och uppmuntrat mig att ställa upp igen som kandidat till förbundsstyrelsen. Oavsett vad som händer imorgon tror jag att vi har en stark och engagerad rörelse som vill kämpa för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet och hållbar utveckling – och det är det allra viktigaste.

  Ha en fin kväll så ses vi imorgon!

 6. Välkommen till fndebatt.se Frida och tack själv!

  Då står det alltså klart att valet av ordförande står mellan två återstående kandidater: Gabriel Bake och Annelie Börjesson.

Lämna ett svar